Zakat Pembiayaan & Pinjaman ASB

Zakat loan ASB.

Berdasarkan panduan dari Pusat Pungutan Zakat WP, zakatnya dikira atas dividen.

Jadi, tindakan tuan adalah:

  • Kira duit pokok sama ada cukup haul atau nisab, dan,
  • Kira zakat 2.5% atas dividen yang diterima dari pembiayaan ASB
  • Bayar zakat berdasarkan kiraan tadi.

Itu sekiranya masih dalam tempoh pembiayaan.

Manakala, sekiranya tuan terminate pembiayaan / sudah habis tempoh maka zakat ke atas pokok perlu dibayar sejurus selepas menerima duit tersebut tanpa bertangguh-tangguh.


Baca Nota Pakdi menerusi emel: