Dividen ASB 2020 – 4.25 + 0.75 (Ehsan)

Berapakah agihan pendapatan ASB 2020?

Agihan pendapatan ASB 2019 ialah:

  • 3.5% agihan pendapatan
  • 0.75% bonus
  • 0.75% ehsan untuk 30,000 unit pertama

Jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak RM7.6 bilion kepada 10.2 juta pemegang unit dengan pelaburan berjumlah 173.2 bilion unit.

Pelaburan dalam aset antarabangsa meningkat kepada 5.9 peratus berbanding 3.6 peratus pada 2019

Dalam suasana turun naik pasaran global, strategi ini telah mula membuahkan hasil yang positif, dengan bahagian sumbangan pendapatan kasar dari ekuiti awam antarabangsa meningkat dari 6.3 peratus pada 2019 kepada 24.2 peratus pada 2020

Tan Sri Zeti Aziz, Pengerusi PNB

Baca Nota Pakdi menerusi emel: