Derivatif Patuh Shariah?

Sesi-sesi ini akan melihat posisi hukum Syariah dalam semua produk derivatif seperti Forward, Futures, Option, Swap, ETF, CFD, etc.

Siri 1

Siri 2

Siri 3

Siri 4


Baca Nota Pakdi menerusi emel: