Pasukan Kami

Diketuai oleh Pakdi, the Jedi Master.