Invest With Pakdi

Proses yang tuan puan perlu lalui adalah seperti berikut:

INITIAL MEETING

Temujanji ini adalah untuk mengenal pasti adakah kita sesuai antara satu dengan yang lain.

Sekiranya saya dapat memenuhi keperluan anda, kita dapat teruskan. Jika tidak, barangkali saya dapat mencadangkan solusi lain yang bersesuaian.

Berminat?
Klik dan buat temujanji.
DISCOVERY

Ini ialah temujanji kedua di mana saya dapat meneliti keperluan kewangan anda dengan lebih lanjut.

Berdasarkan data awal yang diterima, kita akan membincangkan life goal yang utama, bagaimana dapat mencapainya dan cabaran yang ada.

GET ORGANIZED

Seterusnya anda diberitahu cara-cara yang lebih terperinci untuk mencapai life goal.

Kita akan melihat dokumen kewangan yang lebih lengkap supaya saya dapat memberi cadangan kewangan dan pelaburan yang anda.

(c) AFIQ Training & Advisory 2021