Penasihat kewangan

Ramai orang ingat saya seorang remisier saham. Malah ada juga yang beranggapan saya seorang unit trust consultant. Tak ketinggalan, pengurus dana. Itu adalah tidak betul kerana saya merupakan seorang perancang kewangan.

Saya merupakan seorang perancang kewangan berlesen. Specialist dalam investment. Subspecialty adalah ekuiti a.k.a saham.

Saya faham perkara ini agak teknikal. Dan sudah masanya kita buat perkara yang betul. Sekurang-kurangnya anda, pembaca setia Nota Kewangan Jumaat yang memulakannya. Panggil dan kenal seseorang itu berdasarkan lesen yang dia ada.

Dua Jenis “Penasihat Kewangan”

Secara umumnya saya perasan ramai melabelkan seseorang yang bercakap pasal kewangan dan pelaburan ini sebagai “penasihat kewangan”. Untuk sementara waktu ini, saya gunakan label itu dahulu bagi memudahkan mesej yang ingin disampaikan.

“Penasihat kewangan” secara mudahnya ada dua kategori. Pertama, mereka yang mewakili syarikat untuk memasarkan sesuatu produk kewangan. Kedua, mereka yang mewakili klien untuk mendapatkan produk kewangan yang sesuai.

Lesen saya jatuh dalam kategori “penasihat kewangan” yang kedua. Istilah yang lebih tepat ialah Capital Market Services Representative License (CMSRL) holders for financial planning. Juga disebut sebagai licensed financial planner (perancang kewangan berlesen) atau financial planning representative (FPR). Dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Klik sini untuk semak “Penasihat Kewangan” Anda

Sebagai CMSRL holder, maka saya diberikan autoriti untuk memberikan nasihat berkaitan pelaburan untuk produk pasaran modal (capital market). Apa yang ada dalam pasaran modal? Meliputi pelbagai jenis kelas aset seperti ekuiti (saham), bon / sukukunit trust, wholesale fund, private retirement schemeexchange traded fundreal estate investment trust dan juga derivatives.

Berbeza dengan “penasihat kewangan” kategori pertama, mereka hanya dibenarkan untuk memberi nasihat kewangan dalam satu kelas aset sahaja. Sebagai contoh, seorang unit trust consultant hanya ada autoriti dalam unit trust sahaja dan juga selalunya terhad kepada syarikat unit trust yang mereka wakili sahaja. Dalam erti kata lain, unit trust consultant dari syarikat unit trust A hanya dapat memasarkan produk-produk unit trust syarikat A sahaja.

Licensed Financial Planner Tidak Mewakili Syarikat Pelaburan Secara Eksklusif Justeru Klien Mendapat Nasihat Yang Tidak Bias

Memandangkan majoriti pelabur di Malaysia melabur dalam unit trust, maka saya ceritakan dalam konteks unit trust. Jadi, sebagai perancang kewangan berlesen, saya dapat construct satu unit trust investment portfolio yang tidak terhad kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh satu syarikat unit trust sahaja.

Jadi saya tak perlu claim hanya syarikat unit trust yang saya wakili sahaja yang mempunyai dana yang paling bagus. Saya dapat cari unit trust yang terbaik untuk klien dari lebih dari 200 dana unit trust patuh Shariah yang ada.

Oleh kerana lesen saya tidak terhad kepada unit trust, maka saya juga dapat construct satu investment portfolio yang merangkumi pelbagai produk pasaran modal yang lain seperti saham, sukuk, ETF, REIT dan lain-lain. Maka dengan lebih 1,000 pelaburan patuh Shariah yang ada, pilihan klien saya tidak terhad kepada 200++ unit trust sahaja. Dah tentu klien saya tak perlu cari sendiri pasal 1,000++ pelaburan yang ada tu, itulah kerja saya. 

Para pelabur do-it-yourself (DIY) dapat melakukannya sendiri dengan membuka akaun dengan remisier saham, unit trust consultant, ejen PRS secara berasingan. Jadi bagi pelabur DIY, sila manfaatkan platform online yang ada termasuk untuk melabur unit trust untuk menjimatkan lebih banyak kos jualan.

Dua Lesen Berbeza, Perancangan Kewangan Berlesen untuk Pelaburan dan Wakil Penasihat Kewangan Untuk Takaful

Sekiranya itu secara umumnya kerja yang dapat dibuat oleh perancang kewangan berlesen, maka siapa pula yang patut menggunakan istilah “penasihat kewangan” seperti dalam undang-undang? 

Penasihat kewangan pula merujuk kepada “perancang kewangan” dalam  industri insurans dan takaful yang dikawal selia Bank Negara Malaysia (BNM). Ya, wakil penasihat kewangan (financial adviser representative atau FAR)  membuat kerja yang sama seperti perancang kewangan berlesen; bezanya FAR mendapatkan perlindungan takaful yang terbaik untuk klien tanpa perlu terikat kepada satu syarikat sahaja.

Mudah-mudahan nota ini dapat membantu tuan puan untuk mula mencari “penasihat kewangan” yang memenuhi keperluan kewangan masing-masing.