Hukum Melabur dalam Pasaran Hadapan CPO & FKLI

Para pembaca blog yang budiman ada bertanyakan mengenai hukum terlibat dalam futures trading.

Khususnya pasaran FCPO dan FKLI yang didagangkan di Bursa Malaysia. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (MPS SC) mengesahkan, antaranya:

  1. Kontrak Niaga Hadapan Minyak Kelapa Sawit Mentah (FCPO)
  2. Kontrak Niaga Hadapan Minyak Isirung Kelapa Sawit Mentah

adalah patuh Shariah. Pandangan ini diambil dari keputusan Majlis Penasihat Syariah SC sendiri.

At its 11th meeting on 26 November 1997, the SAC resolved that the futures contract on crude palm oil is permissible as it is in accordance with Shariah principles.

(Sumber: Resolutions Of The Securities Commission Shariah Advisory Council 2nd Edition)

Manakala untuk produk SSF, FKLI, adalah bersyarat – jika pendasarnya adalah patuh Shariah.

  • Single Stock Futures (Jika pendasarnya patuh Syariah)
  • Futures Contract Index (Jika pendasarnya patuh Syariah)

Keputusan MPS SC ini adalah untuk produk pasaran hadapan yang didagangkan di bawah Bursa Malaysia dan seliaan Suruhanjaya Sekuriti sahaja.

Untuk rujukan lanjut, sila ke website Suruhanjaya Sekuriti dan muat turun Resolusi MajlisPenasihat Shariah SC edisi kedua. Rujuk perbahasan Bai’ Ma’dum, Bai’ Bima Yanqati Bihi si’r:

Klik sini -> Resolutions Of The SC Shariah Advisory Council

Nota Penting

1. Hukum pelaburan skim haram jadah, skim cepat miskin berkaitan pasaran hadapan adalah tetap haram sebab kontraknya bersifat menipu.

Justeru, pastikan tuan-tuan terlibat dalam pelaburan pasaran hadapan yang sah sahaja di sisi undang-undang (syarikat broker, syarikat fund management yang mempunyai lesen dan sebagainya).

2. Begitu juga pelaburan futures (soy bean, oil, gas etc) melalui broker yang berpengkalan di luar negara, yang mana pasaran tersebut bukan di luar Bursa Malaysia dan bukan di bawah seliaan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, fatwa ini TIDAK boleh digunakan.

p.s. Saya TIDAK membenarkan artikel ini disalin untuk sebarang promosi skim pelaburan yang tidak berlesen. Saya haramkan dunia akhirat.


Saya menulis nota kewangan pada setiap hari Jumaat dan diemelkan terus ke inbox subscriber. Percuma. Sekiranya berminat sila isi emel anda: