Hubungi

Hai. Saya telah bercakap di hadapan pelabur, penasihat kewangan, pegawai bank, pelajar dan orang awam dari pelbagai lapisan di Malaysia dan luar negara. Saya dapat bercakap tentang topik pengurusan kewangan peribadi, pelaburan, pasaran saham secara patuh Shariah.
Selain itu saya juga menguruskan pelaburan untuk individu dan menyediakan khidmat coaching pelaburan secara online.